Поверителност

Информация за Вас, която можем да съхраняваме

Когато се регистрирате, за да използвате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни, като име, имейл, адрес, ДДС номер, телефонен номер, адрес, код за достъпиинформация за плащане.

Как можем да използваме Вашите лични данни

Можем да използваме Вашите лични данни за следните цели:

  • за изпълним Вашата поръчка.
  • да Ви предоставим услугите, коитожелаете да получите от нас.
  • да се регистриратев уебсайта или приложението (когато това включва настройка спрофил, ние ще използваме Вашите лични данни, за да поддържаме и актуализираме Вашия профил (напр. промяна на адреса или промяна на предпочитанията при пазаруване).
  • да Ви изпращаме предложения и препоръки.
  • да поддържаме връзка с Васотноснопредпочитаните начини за пазаруване.
  • да поддържаме безопасността и сигурността на нашия уебсайт.
  • да обработваме плащанията и да предотвратяваме измамни транзакции (може да предоставим Вашите данни на трета страна, която да изпълнява тези функции).

Ние ще обработим тези данни след като ни предоставите съгласието си да ги използваме, в случай че е необходимо за изпълнение на нашия договор илиза предприемане на стъпки по Ваше искане преди да сключим договор,когато това се изисква по законили при реализиране на законните ни интереси,в случай чеВашите права и интереси нямат преимущество пред нашите, като например осигуряване на подходящипазарни условия и поддържане на нашите услуги.

За какъв срок съхраняваме Вашата информация

Ние няма да съхраняваме Ваши лични данни за каквито и да било цели за по-дълъг срок от необходимияи ще запазим само лична информация, необходима за целта.

Ние ще запазим предоставената от Вас лична информация при регистрирането на профил в нашия уебсайт, тъй като този профилсе запазва.

При извършване на покупка чрез нашия уебсайт ще запазим някои ограничени лични данни, като Вашето име, имейл адрес и пощенски адрес докато не пожелаете да актуализираме или да изтрием тези данни.Информация за транзакциите се съхранява в рамките на законоустановените срокове. Данните относно историята за търсене на информация в нашия уебсайт се съхраняват за сходен период от време.